เสวนา ล้านนา นอก(ก)รอบ: อ่านประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านแว่นตาคู่ใหม่

Event Date: 
Saturday, 30 March, 2019 - 17:00

Book Re:public ชวนคุย ขุดคุ้ยประวัติศาสตร์ล้านนา ในมุมมองใหม่กับงานเสวนา ล้านนา นอก(ก)รอบ: อ่านประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านแว่นตาคู่ใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ณ ร้านหนังสือ Book Re: public 

....ยุคสมัยใหม่ที่ความสามารถในการเข้าถึงคลังข้อมูลเอกสารชั้นต้นหลากประเภทจากช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้วงการล้านนาคดีศึกษากลับมามีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสารพัดประเด็นที่กลายมาเป็นคำถามให้ชวนคิดใหม่ วงเสวนา “ล้านนา นอก(ก)รอบ” จึงเป็นความพยายามประการหนึ่งที่จะนำเสนอประเด็นความลักลั่นของการแปลและแปลงหลักฐานตามบริบทของยุคสมัยอันนำมาซึ่งปัญหาของการ “อ่าน” ประวัติศาสตร์ล้านนา และกำกับกรอบการเล่าประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างยาวนาน รวมถึงเสนอทางเลือกในการอ่านล้านนาผ่านมุมมองอื่น ๆ เพื่อชวนให้ผู้สนใจได้ย้อนกลับไปตั้งคำถามและร่วมกันอ่านประวัติศาสตร์ล้านนาที่เราคุ้นเคยใหม่อีกครั้ง....

ชวนคุยโดย

- อาจารย์วิชญา มาแก้ว
อาจารย์ประจำภาควิชาวัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่

- คุณเฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
นักวิชาการอิสระด้านล้านนาคดีศึกษา

- อาจารย์ มนวัธน์ พรหมรัตน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์