ไทยพีบีเอสนำเสียงประชาชนส่งตรงถึง(ว่าที่) นายกในเวทีดีเบต“วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” 15 มี.ค.นี้

Event Date: 
Friday, 15 March, 2019 - 15:30

เวที “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน เวลา 15.30-16.00 น. และเริ่มถ่ายทอดสด เวลา 16.30 – 20.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ไทยพีบีเอส นำเสียงประชาชนส่งตรงถึง(ว่าที่) นายก ในเวทีดีเบต“วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” 15 มีนาคมนี้

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET), สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิด“ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62” เพื่อผนึกกำลังจัดเวทีใหญ่“วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” เวทีที่จะนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีภูมิภาคและกรุงเทพมหานครฯ กว่า 20 เวที ส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 8 พรรคการเมือง ได้แก่พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคอนาคตใหม่  พรรคเพื่อไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย ผ่านเวทีในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ Convention Hall ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต ถ่ายทอดสดทางไทยพีบีเอสช่องดิจัทัล หมายเลข 3 และ facebook LIVE ทาง ThaiPBSFan ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมเวที ดีเบตได้ที่ https://goo.gl/dktRMr

 

ประเด็นคำถามในเวที

1. เศรษฐกิจ :  ความเหลื่อมล้ำ การลงทุนภาครัฐและการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการเกษตร

2. การเมือง :  ปฏิรูประบบราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่น คอร์รัปชั่น และความมั่นคงใหม่

3. การศึกษา :  การจัดการศึกษา  คุณภาพการศึกษา บุคลากร

4. สังคมสวัสดิการ : ระบบสวัสดิการ บริการสุขภาพและประกันสังคม  ความยากจน

5. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง :  ภัยพิบัติ มลพิษ การพัฒนาเมือง

 

รายชื่อพรรคการเมืองที่เข้าร่วมดีเบต

1. วราวุธ ศิลปอาชา             พรรคชาติไทยพัฒนา 

2. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ             พรรคชาติพัฒนา 

3. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ          พรรคอนาคตใหม่  

4. นพดล ปัทมะ                     พรรคเพื่อไทย

5. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ         พรรคเศรษฐกิจใหม่

6. ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

7. ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ

8. ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย