กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์”

Event Date: 
Saturday, 30 March, 2019 - 13:00

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เหมืองความหลังในหนังอาจินต์” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบและกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

13.00 น. ชม "มหา'ลัยเหมืองแร่" ภาพยนตร์ พ.ศ. 2545 ที่สร้างจากเรื่องสั้นชุด "เหมืองแร่" ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์

15.00 น. ชมหนังบ้านของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่บันทึกภาพนักเขียนคนสำคัญของวงการวรรณกรรมไว้มากมาย  พร้อมสนทนากับ ธาดา เกิดมงคล อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผู้ถ่ายหนังบันทึกงานเลี้ยงนิตยสาร "ฟ้าเมืองไทย" เมื่อ พ.ศ. 2519

พื้นที่ประชาสัมพันธ์