เสวนาวิชาการครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง "บริหารอย่างไรใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

Event Date: 
Saturday, 16 March, 2019 - 13:00

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง "บริหารอย่างไรใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งเขียนขึ้นโดย คสช. และคนของ คสช. เอง ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องแถลงนโยบายและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนนี้ จนอาจทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนได้ และแนวทางการบริหารประเทศของพรรคต่าง ๆ ใต้ยุทธศาสตร์นี้ พร้อมด้วยบทวิเคราะห์วิจารณ์จากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13.00 น. ลงทะเบียน ฉายคลิปประชาสัมพันธ์และคลิปข่าวเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

13.10 น. บรรยาย "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคืออะไร?"
โดย คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

13.30 น. เสวนา "บริหารอย่างไรใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ร่วมเสวนาโดย
- ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
- คุณรังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
- คุณปกรณ์ อารีกุล โฆษกพรรคสามัญชน
- ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
- คุณรวิโชติ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 1 พรรคประชาชาติ
- ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ดำเนินรายการโดย คุณจักรพล ผลละออ กลุ่มสหายสังคมนิยม (Group of Comrades)

16.30 น. ปิดการเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

จัดโดย พรรคโดมปฏิวัติ
ร่วมกับ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

*** ผู้สนใจร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย "ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช." โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวมาในวันงานด้วย ***

กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/events/999494386917889/