เลือกตั้ง ส.ส. 2562 ทั่วประเทศ

Event Date: 
Sunday, 24 March, 2019 - 08:00 to 17:00

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กำหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (เลื่อนจากที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ว่า จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562)

เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน (แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน) นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ 1 ใบ กล่าวคือ กากบาท 1 ครั้ง เป็นการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต และจะมีผลกับ "คะแนนรวมของพรรค" เพื่อจัดสรรจำนวน ส.ส.พึงมี และ เพื่อให้พรรคที่เลือก มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล

บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ

  • เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต
  • เลือกพรรคการเมือง
  • เลือกนายกรัฐมนตรี

วัน : อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

เวลา : 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ : หน่วยเลือกตั้ง ใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : #เลือกตั้ง62 เว็บไซต์ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์