สสว.งานแถลงข่าวจัดตั้ง Excellence Center ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ

Event Date: 
Wednesday, 20 March, 2019 - 09:00

สสว.งานแถลงข่าวจัดตั้ง Excellence Center ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท(อโศก)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 โดยมี นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 8 แห่งร่วมแถลงข่าว และเสวนาในหัวข้อ “จุดเด่นและแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการผ่าน Excellence Center ของแต่ละมหาวิทยาลัย” พร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์