สัมมนาวิชาการสาธารณะ  "ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน”

Event Date: 
Wednesday, 20 March, 2019 - 13:00

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

#ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาวิชาการสาธารณะ  "ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน” วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับ #ตลาดนัดอินทรีย์และชมนิทรรศการ
ตั้งแต่ 10.00 - 17.00 น. ณ ใต้ตึก 3 รัฐศาสตร์ 60 ปี (อาคารเกษม อุทยานิน)

(ฟรี) #ลงทะเบียน
พาฝัน มือถือ 094 996 2930 
e-mail: pafan_lek@localact.org
ฐิติพรรณ มือถือ 094 294 7995 
e-mail: thitiphan@localact.org

#มูลนิธิชีวิตไท เบอร์ 02 048 5465
http://www.landactionthai.org

หรือ Facebook/มูลนิธิชีวิตไท - Local Act

พื้นที่ประชาสัมพันธ์