เสวนา เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

Event Date: 
Monday, 1 April, 2019 - 13:30
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 16
และสัมมนาชุด 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”
---------------------------------------------  
ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์