อนาคตประเทศไทย หลังเลือกตั้ง 24 มีนา

Event Date: 
Friday, 29 March, 2019 - 13:30

วันศุกร์ 29 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 107-108 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วิทยากร

  • นันทนา นันทวโรภาส คณบดี วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก
  • เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดุลยภาค ปรีชารัชช คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์

พิธีกรและดำเนินรายการ

  • อัครพงษ์ ค่ำคูณ
  • สมฤทธิ์ ลือชัย

ปัจฉิมกถา

  • วีระ ธีระภัทรานนท์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์