We Watch แถลงรายงานเบื้องต้น การสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562

Event Date: 
Saturday, 30 March, 2019 - 10:00

ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงรายงานเบื้องต้น การสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562 

ชื่อรายงาน:การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ดำเนินไปด้วยความสงบ แต่เรื่องความโปร่งใสและการขาดประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง และความยุติธรรมเป็นคำถามสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้

รายงานโดย: เครือข่าย We Watch (วี วอทช์)
วัน และเวลา: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

สถานที่: ห้องมาร์ (Mars) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ประสานงาน: โทร. 093-278-9635
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์