มธ. จัดงานรำลึก ‘วันสัญญา ธรรมศักดิ์ 2562’

Event Date: 
Friday, 5 April, 2019 - 07:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562” ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เริ่มด้วยพิธีสงฆ์และการวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 7.30-8.30 น. โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษา ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต จากนั้น 9.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ มอบรางวัลนักกฎหมายดีเด่นและการประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมเวทีเสวนาพิเศษ “อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง” วิทยากรประกอบด้วย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต และ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง SC 3005 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ
ธราธร เหมทิวากร / 086-400-2284 / 081-689-8248 tratorn@real-inspire.com

งานสื่อสารองค์กร / 02-564-4493 / prthammasat.news@gmail.com

** MEDIA HOTLINE: คุณอุษา รุ่งวัฒนไพบูลย์ 081-9844973, 

คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ 087-1718944 (ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์) *

พื้นที่ประชาสัมพันธ์