เสวนาเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมผ่านคดีสิทธิมนุษยชน”

Event Date: 
Wednesday, 17 April, 2019 - 13:00

เชิญร่วมงานเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมผ่านคดีสิทธิมนุษยชน”

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย บ่อยครั้งจะเห็นปรากฎการณ์ที่ประชาชนผู้ออกมาแสดงออกในประเด็นสาธารณะจะถูกฟ้องดำเนินคดีจากกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกลุ่มนายทุนบ้าง ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่า Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP) หรือการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านขัดขวางการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นสาธารณะ การใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในลักษณะนี้เป็นการกีดกั้นสิทธิในการมีส่วนร่วมและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เป็นหัวใจของสังคมประชาธิปไตย และเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐและรับรองความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจ มากไปกว่านั้น ปรากฎการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ศูนย์พิทักษ์และพื้นฟูสิทธิชุมชน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมผ่านคดีสิทธิมนุษยชน” ภายในงานจะมีการเล่าถึงคดีสิทธิมนุษยชน และการใช้การดำเนินคดีความเพื่อปิดกั้นการมีส่วนของสาธารณะ หรือ SLAPPs ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังนี้ คดีโครงการบ้านพักตุลาการที่สร้างบนพื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ หรือ คดีป่าแหว่ง, คดีผู้ใช้กฎหมายรักษาความยุติธรรมกับการตกเป็นเป้าหมายในการฟ้องกลั่นแกล้ง และคดีชูป้าย รวมพลคนอยากเลือกตั้งหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย นักศึกษากลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย โดยงานจัดขึ้นวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง LB1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่