เสวนา หัวข้อ “เพศภาวะข้ามชาติในการพัฒนาระดับโลกขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา”

Event Date: 
Wednesday, 24 April, 2019 - 13:30

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากฉันท์ ในหัวข้อ “เพศภาวะข้ามชาติในการพัฒนาระดับโลกขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา” นำเสนอโดยอ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง อภิปรายโดยอ.เคท ครั้งพิบูลย์ ดำเนินรายการโดยคุณต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์