เสวนาวิชาการ การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองของนักคิดตะวันตกและแนวคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่ : เสรีนิยม, อาริสโตเติล, มาคิอาเวลลีและรุสโซ่

Event Date: 
Tuesday, 7 May, 2019 - 09:00

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์