เสวนา เรื่อง“คนงานได้อะไร จากวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” 

Event Date: 
Friday, 10 May, 2019 - 08:00

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม2562  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์