เสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำ การเมือง และแรงงานในอุษาคเนย์”

Event Date: 
Thursday, 16 May, 2019 - 08:30

เชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ชนชั้นนำ การเมือง และแรงงานในอุษาคเนย์” ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/NhC5tJsYg5YgCRri6 ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ชนชั้นนำ การเมือง และแรงงานในอุษาคเนย์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์