ชวนฟังชวนถกไปกับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับปาฐกถา “รักๆใคร่ๆ ร่างกายและการเมือง”

Event Date: 
Tuesday, 28 May, 2019 - 00:30

ในงานวิชาการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรสื่อสารมวลชน (MA) วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่คณะวารสารศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์