[แผนงานคนไทย 4.0] ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์

Event Date: 
Wednesday, 22 May, 2019 - 13:00

แผนงานคนไทย 4.0 ขอเชิญการอภิปรายพิเศษเรื่อง ความเชื่อในสังคมไทย กับวิทยาศาสตร์ พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมแบบต่างๆ

โดย ศ. เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
รศ.ดร. เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยแล้วบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.khonthai4-0.net  และ https://www.facebook.com/Khonthai4.0

พื้นที่ประชาสัมพันธ์