กิจกรรมรำลึกสืบสาน “27 ปี พฤษภาประชาธรรม”

Event Date: 
Friday, 17 May, 2019 - 09:00

กำหนดการ กิจกรรมรำลึกสืบสาน “27 ปี พฤษภาประชาธรรม” วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ สวนสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
               
พิธีรำลึกสืบสาน 27 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
ภาคเช้า ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
09.00 น.       ผู้แทนองค์กรต่างๆ เดินทางมาร่วมสดุดีวีรชนเดือนพฤษภา 2535
        ณ ที่ตั้งอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม สวนสันติพร
09.30 น.       ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวต้อนรับ
                  ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
10.10 น.       คณะผู้จัดงาน, คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนกองทัพ และองค์กรภาคประชาชน ฯลฯ ร่วมกล่าวถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 กับศักราชใหม่ประเทศไทย (นำโดย คุณรสนา โตสิตระกูล นำกล่าว)

10.20 น.       ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
        พิธีกรรมทางศาสนา ถวายเครื่องไทยทาน สังฆภัณฑ์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล 
                      พระสงค์จำนวน 10 รูป
                  ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม จากสำนักวัฒนธรรมฯ กทม.
11.30 น.       ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
ภาคบ่าย ณ ห้องประชุม โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน
13.00-13.15 น.      ลงทะเบียน 
13.15-13.30 น.    กล่าวเปิดงาน โดยคุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
13.30-16.00 น.     เสวนา การเมืองใหม่กับการสืบสานเจตนารมณ์พฤษภาประชาธรรม 
    โดย ผู้แทนพรรคการเมือง และภาคประชาชน ฯลฯ

 

สอบถาม เมธา 0925465949

พื้นที่ประชาสัมพันธ์