สัมมนา เรื่อง "จะ 'หาเรื่อง' กับประวัติศาสตร์อย่างไร?"

Event Date: 
Friday, 5 July, 2019 - 13:00

เชิญนักเรียนประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประวัติศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "จะ 'หาเรื่อง' กับประวัติศาสตร์อย่างไร?" โดย ธงชัย วินิจจะกูล วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2562 ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์