[เชียงใหม่] มองประเทศไทยจากโลกของอุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ 3 อาณาจักร

Event Date: 
Wednesday, 5 June, 2019 - 13:30

กำหนดการสัมมนา "มองประเทศไทยจากโลกของอุษาคเนย์ : ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ 3 อาณาจักร"
และเปิดตัวหนังสือ “ว่างแผ่นดิน” ของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวมวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.

วิทยากร
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 
ชัยพงษ์ สำเนียง ดำเนินรายการ

เวลา 15.30-16.00 น. เปิดอภิปราย

เวลา 16.00 น. ปิดอภิปราย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์