เสวนาสถานการณ์การดำเนินคดีเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในไทย

Event Date: 
Monday, 17 June, 2019 - 10:00

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 10:00 – 14:00 ที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

ด้วยปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อยุติการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเเนวโน้วเพิ่มสูงขึ้นเเละมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรีภภาพของประชาชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงเห็นว่าการจัดเวทีสาธารณะโดยเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกฟ้องปิดปากได้มาแลกเปลี่ยนผลกระทบจากการถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นทางการเมือง ประเด็นสิ่งเเวดล้อม ประเด็นเเรงงาน เเละประเโ้นสามจังหวัดชายเเดนใต้ จะทำให้สังคมได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

เเละเพื่อเป็นการให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องปิดปาก รวมถึงสถานการณ์การฟ้องปิดปากในประเทศไทย ต่อสาธารณะชนให้ทราบข้อมูลเเละตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหา ตลอดจนร่วมกันหาเเนวทางเเก้ไข และป้องกันการฟ้องปิดปาก จึงเกิดเป็นงานเสวนาครั้งนี้ขึ้น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์