เสวนาฟรี  เรื่อง “อนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเชีย”

Event Date: 
Friday, 28 June, 2019 - 12:00

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนาฟรี

เรื่อง "อนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเชีย"

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00-17.15 น.

ณ ห้องประชุม 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=2

พื้นที่ประชาสัมพันธ์