เสวนาสาธารณะ “วิกฤตศรัทธาตุลาการ กับอนาคตประเทศไทย”

Event Date: 
Sunday, 9 June, 2019 - 13:00

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตลา (ด้านหลัง) สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดโดย คุณเยี่ยมยอด ศรีมันตะ ผู้ประสานงานกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย
13.30-16.30 น. เสวนา “วิกฤตศรัทธาตุลาการ กับอนาคตประเทศไทย”
นำโดย คุณชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
คุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ประธานกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย
คุณโบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ดำเนินรายการโดย คุณเมธา มาสขาว

จัดโดย กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย และภาคประชาชน
สอบถาม 087 016 4440  

พื้นที่ประชาสัมพันธ์