อบรมดูแลรักษาสุขภาพไปกับ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ในหัวข้อ  "ดูการดูแลสุขภาพ 4 อ. สำหรับผู้สูงอายุ"

Event Date: 
Saturday, 15 June, 2019 - 13:30

อบรมดูแลรักษาสุขภาพไปกับ  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ในหัวข้อ  "ดูการดูแลสุขภาพ 4 อ. สำหรับผู้สูงอายุ" ยิ่งสูงวัยขึ้น การดูแลสุขภาพยิ่งจำเป็น มาเรียนรู้แนวทางดูแลตนเองแบบ 4 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย และเอนหลังนอน ควรปฏิบัติแบบไหน อย่างไรจึงจะเหมาะกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยวิทยากร  รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เพียงส่งชื่อ 

สมัครอบรมส่งมาที่  

โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทร 

ส่งมาที่ Line: Folkdoctor  สแกน QR ด้านล่าง

หรือส่งมาที่ E-mail: healthkm.training@gmail.com

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม. มีที่จอดรถสะดวกสบาย

ดูแผนที่ของ สสส.
ได้ที่ http://goo.gl/36RCmz

พื้นที่ประชาสัมพันธ์