สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําปี 2562 เรื่อง “รวมพลคนตลาดทางเลือก”

Event Date: 
Monday, 10 June, 2019 - 10:00 to Tuesday, 11 June, 2019 - 15:45
สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําปี 2562 เรื่อง “รวมพลคนตลาดทางเลือก” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พบกับ
  • นำเสนอสถานการณ์ทั่วไปด้านความมั่นคงทางอาหาร
  • สถานการณ์ทั่วไปด้านการค้าการตลาดอาหาร
  • เปิดตลาดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Show Share Shop
  • ประชุมห้องย่อย
  • มองไปข้างหน้า การตลาดกระแสหลัก & การตลาดทางเลือก
  • สรุปภาพรวมและปัญหาการตลาดทางเลือก
  • วงเสวนา “ข้อเสนอการพัฒนายกระดับตลาดทางเลือก และแนวทาง  ความร่วมมือ”
พิเศษ พบ ผลิตภัณฑ์อาหารไร้สารเคมี รู้ที่มา จากผู้ผลิตตัวจริงกว่า 30 เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศ
ณ บริเวณลานชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์