เสวนา นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา : คณะราษฎร ทหารประชาธิปไตย

Event Date: 
Sunday, 9 June, 2019 - 13:00

9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 307 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร ศรัญญู เทพสงเคราะห์ นักวิชาการด้านการเมืองและวัฒนธรรม
กษิดิศ อนันทนาธร นักวิชาการด้านผู้นำทางสังคมการเมือง
นริศ จรัสจรรยาวงศ์ นักวิชาการด้านผู้นำทางการเมืองและศาสนา
ชานันท์ ยอดหงษ์ นักวิชาการด้านผู้นำทางการเมืองและภริยา
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการ
อัครพงษ์ ค่ำคูณ พิธีกร


 

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปฏิวัติ 2475 : อยากจำ vs อยากลืม
1932 Revolution : Remembering or Forgetting

พื้นที่ประชาสัมพันธ์