เปิดรับการฝึกอบรมระยะสั้น การเขียนโครงการ และรายงานสำหรับภาคประชาสังคม

Event Date: 
Monday, 10 June, 2019 - 10:15 to Saturday, 15 June, 2019 - 16:00

สถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกับมูลนิธิศักยภาพชุมชน People’s Empowerment Foundation, องค์กร Pact, Inc. และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมระยะสั้น Economic Empowerment: NGO Capacity Building Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรเอ็นจีโอไทย รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรภาคประชาสังคม ในด้านการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวอเมริกันจากองค์กร Pact, Inc. ระหว่างการอบรมจะมีล่ามแปลภาษาไทยให้ แต่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น การอบรมจะใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน โดยจะจัดการอบรมที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม และที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมต้องระบุในในสมัครว่าจะเข้าร่วมการอบรมที่กรุงเทพฯ หรือที่จังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญ ผู้ที่สนใจจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 3 วันเต็ม

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านต่อการอบรมเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมและใบสมัคร ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.pefthailand.com/activities-1/capacity-building-proposal-writing-economic-empowerment

ส่งใบสมัครมาที่อีเมล don.tajaroensuk@gmail.com โดยเขียนหัวข้อว่า “Application for NGO Capacity Building Workshop” ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2562 การคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครเป็นหลัก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้ารับการอบรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมนี้ได้ที่องค์กร People’s Empowerment Foundation เบอร์โทร 081-808-5622, 088-926-2498, 02-946-6104 หรืออีเมล chalida.empowerment@gmail.com,tao.nmk16@gmail.com

The U.S. Embassy Bangkok, People’s Empowerment Foundation (PEF), Pact, Inc., the Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University are organizing a three-day NGO capacity building workshop on July 8-10 in Bangkok and July 11-13 in Khon Kaen to strengthen and improve the writing skills focusing on project proposal writing.

Interested participants can choose to apply for only one workshop either in Bangkok or Khon Kaen. The workshop will be conducted in English by an American Project Development Specialist from Pact, Inc. A Thai interpreter will be provided, but candidates are strongly suggested to have basic English communication skills.

Spaces are limited.  Only 15 spaces are available.  Interested candidates are invited to apply by downloading the application at https://www.pefthailand.com/activities-1/capacity-building-proposal-writing-economic-empowerment

The application should be sent to don.tajaroensuk@gmail.com with the subject: “Application for NGO Capacity Building Workshop” by June 15, 2019, at 16.00 hrs.  Participants will be selected based on the application.  Your seat will be confirmed by June 17, 2019.

For more information, please contact People’s Empowerment Foundation Tel: 081-808-5622, 088-926-2498, 02-946-6104 or email: chalida.empowerment@gmail.comtao.nmk16@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์