เวทีเสวนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ

Event Date: 
Thursday, 13 June, 2019 - 13:00

เวทีเสวนาสาธารณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน

 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

13.30-13.40 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

13.40-14.00 น. สารคดีเกาหลีเหนือ

- บทกวี 44 ปี ไทย-เกาหลีเหนือ โดย มหา สุรารินทร์

- ศิลปะแสดงสด “ความรัก ความหวัง สันติภาพ” โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ (Poetry Performance Love, Hope, Peace by Vasan Sitthiket)

- พิธีมอบดอกไม้และของที่ระลึกระหว่างประชาชนไทย-เกาหลี เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี  โดยท่านทูต Kim Je Bong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ประจำประเทศไทย

14.00-16.00 น. เสวนา วัฒนธรรมและสันติภาพ 44 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ

- เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ อดีตหัวหน้ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง ผู้มีบทบาทสำคัญในการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือในปี 2518

- กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ

- ดร.ทรงจิต พูลลาภ กลุ่มศึกษาความคิดจูเช่แห่งประเทศไทย (Thai Juche Idea Study Organization)

- ปรีดา ข้าวบ่อ นักคิด นักเขียน บรรณาธิการสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทชนนิยมและนิตยสารทางอีศาน

ดำเนินรายการโดย คุณเมธา มาสขาว ผู้อำนวยการสถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social Democracy Think Tank)

นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00-17.00 น. “มหัศจรรย์เมืองเร้นลับ” เรื่องเล่าจากเกาหลีเหนือ โดยคนไทยผู้มีประสบการณ์เดินทางไปเกาหลีเหนือ

- ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการสยามรัฐรายวัน 

- เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว News TV

- สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ อดีตข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- อำนวย จั่นเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

- ธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

- ธิวัชร์ ดำแก้ว นักกิจกรรมทางสังคม อดีตเลขาธิการ YPD

 

จัดโดย สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social Democracy Think Tank), สมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลีเหนือ และ Thai Juche Idea Study Organization.

 

สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC.)

สอบถาม คุณเมธา มาสขาว 092 546 5949, 065 121 1688

พื้นที่ประชาสัมพันธ์