เสวนาวิชาการเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่?”

Event Date: 
Friday, 14 June, 2019 - 07:45

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ [[14 มิ.ย. 2562]] วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

7.30-12.00 น. --> พิธีทางศาสนาและการมอบทุนการศึกษา
13.00-16.00 น. --> เสวนาวิชาการเรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่?” 
-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่)
-วิเชียร ชวลิต (พรรคพลังประชารัฐ)
-พงศ์เทพ เทพกาญจนา (พรรคเพื่อไทย)
-ศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม (พรรคพลังท้องถิ่นไทย)
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (คณะรัฐศาสตร์ มธ.)
..............
ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

พื้นที่ประชาสัมพันธ์