โครงการเสวนาประเด็นการแปลวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm

Event Date: 
Sunday, 16 June, 2019 - 13:00

สมาคมนักแปลและล่ามฯ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโครงการเสวนาประเด็นการแปลวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง 206 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม
13.00-13.30 น. ภูมิหลังและโวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm โดย ผ.ศ. ดร. สุริยันต์ ปานเล่ห์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

13.30-14.30 น. กระบวนการแปลวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm โดย คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน ผู้แปล Animal Farm และนักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2550

14.45-15.45 น. อภิปรายประเด็นการตีความและการแปลวรรณกรรมเรื่อง Animal Farm โดย
1. ผ.ศ. พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2562
2. ผ.ศ. สกุล บุณยทัต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเขียนเรื่องสั้น สารคดี นักวิชาการ
3. คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน ผู้แปล Animal Farm นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2550
4. ผ.ศ. ดร. สุริยันต์ ปานเล่ห์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กมลรัตน์ ศรีหารักษา ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุณาสำรองที่นั่งทาง Line @thaitiat

http://www.thaitiat.org/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์