แถลงข่าว  “อาเซียนที่เราต้องการ: จากปากคำของประชาชนท้องถิ่นที่เป็นประจักษ์พยานต่อการพัฒนาบนความหายนะทางนิเวศ”  และการแสดงภาพถ่าย โดยเริงฤทธิ์ คงเมือง

Event Date: 
Tuesday, 18 June, 2019 - 18:00

สัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง - อาเซียน (MAEW) 2562 (Mekong-ASEAN Environmental Week 2019) งานแถลงข่าว  “อาเซียนที่เราต้องการ: จากปากคำของประชาชนท้องถิ่นที่เป็นประจักษ์พยานต่อการพัฒนาบนความหายนะทางนิเวศ”  และการแสดงภาพถ่าย โดยเริงฤทธิ์ คงเมือง วันที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 18.00 น. - 20.00 น

สถานที่: สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ชั้นเพนต์เฮาส์ อาคารมณียา ชิดลม (เดิน 5 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมโดยใช้ทางเชื่อม)

 

ผู้พูด

หัวข้อ

มุสตาฟา อารัง ประธานเครือข่ายชนพื้นเมืองโอรัง อัสบี กลันตัน มาเลเซีย

การต่อสู้ของพี่น้องชนเผ่าโอรัง อัสลีเรื่องการบุกรุกป่าไม้และการแย่งยึดที่ดิน

สรายุทธ์ สนรักษา ตัวแทนเครือข่ายประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

การแย่งยึดที่ดินภายใต้แผนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา กลุ่มรักษ์เชียงของ

เขื่อน และการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง และเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ไพรินทร์ เสาะสาย องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต (International Rivers)/เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (ETOWatch Coalition)

อ่านแถลงการณ์ “อาเซียนที่เราต้องการ”

ดำเนินการอภิปราย

เปรมฤดี ดาวเรือง โปรเจกต์เสวนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เครือข่ายประชาชนจับตาการลงทุนในเขื่อนลาว

 

** องค์กรผู้ร่วมจัด/สนับสนุน

โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียง เครือข่ายประชาชนจับตาการลงทุนในเขื่อนลาว/เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน/เสมสิกขาลัย/กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง/มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน/ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน/โครงการศิลปะชุมชน/กลุ่มฮักเชียงของ/ เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง/เอิร์ทไรท์อินเตอร์เนชั่นแนล/องค์การแม่น้ำนานาชาติ/โครงการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา/ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ สำนักงานกรรมการสิทธิมนงะเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคด้วยกัมพูชา ศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์