งาน “จากอวนสู่ปาก” ‘Net to Napkin’ แถลงข่าวเปิดต้นแบบ 40 โรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย ที่มุ่งสู่การจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม

Event Date: 
Saturday, 29 June, 2019 - 12:30

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเข้าร่วมงาน “จากอวนสู่ปาก” ‘Net to Napkin’ แถลงข่าวเปิดต้นแบบ 40 โรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย ที่มุ่งสู่การจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมพร้อมร่วมรับฟังเวทีเสวนา 

“จากอวนสู่ปาก จากทะเลถึงบ้าน เราจะอยู่ส่วนไหนในห่วงโซ่การหยุดปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมประมง”   ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เวลา 12.30 – 15.00 น.  ณ ห้างสรรพสินค้า GATEWAY เอกมัย ติดกับสถานีบีทีเอสเอกมัย

 

รู้หรือไม่ว่าน้ำปลา 1 ขวด ปลากระป๋อง 1 กระป๋อง หรืออาหารทะเลตากแห้งที่เราเลือกซื้อกันนั้น มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร???? ใช้วัตถุดิบจากไหน??? ใช้แรงงานมากเท่าไหร่และเป็นแรงงานที่มาจากที่ใดก่อนที่จะถึงมือของพวกเรา  หากเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เราจะเห็นข้อมูลผ่านสื่อ เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยว่าอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ถูกโจมตีว่ามีการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและมีการใช้แรงงานข้ามชาติที่มาจากการค้ามนุษย์

 

ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะเพิ่มมาตรการในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 แต่แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรที่ติดตามมาหรือเกิดในประเทศไทยจำนวนมากยังคงต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรมในหลากหลายรูปแบบที่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพและการประกันตน นอกจากนี้ จากการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติในปี 2561 พบว่า บุตรที่ติดตามแรงงานข้ามชาติอย่างน้อยกว่า 2 แสนคนยังคงเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาใดๆ ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

 

ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการ Stopping Exploitation through Accessible Services (SEAS of Change project) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานเพื่อหยุดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมประมง เพื่อแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติและบุตรที่ติดตามในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ภายในแนวคิด ‘Net to Napkin’ (จากอวนสู่ปาก) เริ่มตั้งแต่แรงงาน ครอบครัว และผู้ติดตาม รวมถึงเจ้าของกิจการ ผู้ค้า และผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยโครงการนี้มีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมประมงกว่า 40 แห่งที่เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบตรวจสอบแนวคิดมาตรฐานทางสังคมธุรกิจ หรือ Business Social Compliance Initiative (BSCI)

 

นอกจากนี้องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังได้จัดทำงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมประมงและการดูแลผู้ติดตามแรงงานประมงที่เหมาะสม โดยตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์วิจัยใน 4 เรื่อง อาทิ การปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงานจะมีผลต่ออุตสาหกรรมประมงไทยอย่างไร รัฐจะได้รับประโยชน์อะไรจากการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็ก และรัฐมีมาตรการอย่างไรในการปกป้องและคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนหญิงซึ่งเป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว์

 

โดยกิจกรรม “จากอวนสู่ปาก” ‘Net to Napkin’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน  2562 เวลา13.00 – 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า GATEWAY เอกมัย จึงถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญและครั้งแรกของภาคอุตสาหกรรมประมงที่เข้าร่วมโครงการ SEAS of Change ที่จะได้บอกเล่าถึงแนวทางการดำเนินงานการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรมเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดต้นแบบ 40 โรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยที่มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นธรรม และเวทีเสวนา  “จากอวนสู่ปาก จากทะเลถึงบ้าน เราจะอยู่ส่วนไหนในห่วงโซ่ การหยุดปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมประมง” พร้อมทั้งเปิดตัวงานวิจัยทั้ง 4 ประเด็น ที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นมาด้วย

 

ในโอกาสนี้องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ

 

▪         การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประมงที่เป็นต้นแบบของการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่เป็นธรรม พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการเหล่านี้ อาทิเช่น อาทิเช่น น้ําปลาตราหอยเป๋าฮื้อ ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าแท้จากบริษัท PC Tuna อาหารทะเลสดจากร้านคนทะเล

 

▪         ภาพอธิบายสายพานการผลิตในอุตสาหกรรมประมงที่จะแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรมกับแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยมีสัญลักษณ์เป็นขวดน้ำปลาและปลากระป๋องขนาดยักษ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแรงงานเป็นไฮไลท์

 

▪         ร่วมรับฟังเวทีเสวนาการแก้ปัญหาเรื่องการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมในในอุตสาหกรรมประมงในหัวข้อ “จากอวนสู่ปาก จากทะเลถึงบ้าน เราจะอยู่ส่วนไหนในห่วงโซ่การหยุดปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมประมง ”  วิทยากรเข้าร่วมเสวนาโดย

•         คุณยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่จะมาบอกเล่าวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมทั้งอธิบายถึงโครงการ SEAS of Change และเปิดตัวงานวิจัยทั้ง 4 ประเด็นที่จะเปิดข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมของภาคอุตสาหกรรมประมงในแรงงานข้ามชาติ

•         คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ที่จะมา บอกเล่าถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและนำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมของภาคอุตสาหกรรมประมง

•         คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่จะมาบอกเล่าถึงการเป็นโรงงานต้นแบบที่มีการจ้างงานที่เป็นธรรมและไม่สนับสนุนแรงงานที่มาจาก กระบวนการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง

•         คุณวิชาญ จันทราวิสุทธิ์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาดต่างประเทศ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

•         คุณโบราตัวแทนของครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่จะมาบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม และผู้ติดตามได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

•       และตัวแทนจากกรมการจัดหางานที่จะมาบอกเล่าถึงแนวทางการติดตามและตรวจสอบการจ้างงานที่เป็นธรรมของอุตสาหกรรมประมงไทย

 

•              พบกับห้องเรียนจำลองที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติ พร้อมกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และสัมผัสถึงความหวัง ความฝัน และก้าวต่อไปในการสร้างอนาคตของเด็กๆ

 

•              ร่วมนั่งเล่น นั่งเรียน แบบเสมือนจริง ไปพร้อมกับเด็กๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติผ่านสื่อ VR (virtual reality / เวอชวล เรียลลิตี้)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร 080-970-7492 , 086-604-0939

พื้นที่ประชาสัมพันธ์