เสวนาวิชาการ เรื่อง "วิน จยย.ตลุมบอนยิงกันตายกลางเมือง ! ปัญหาเกิดจากอะไร?"

Event Date: 
Tuesday, 25 June, 2019 - 13:00

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สปยธ.) (IJR) ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) และ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "วิน จยย.ตลุมบอนยิงกันตายกลางเมือง ! ปัญหาเกิดจากอะไร?" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน  2562   เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (ถนนสามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) (ห้องประชุมชั้น 2)

วิทยากร

1. นายเฉลิม  ชั่งทองมะดัน  นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

2. ผศ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล  ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบันฑิต ม.บูรพา

 3. นายปริญญา ใจปาน นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ผู้ทำวิจัยเรื่อง "รัฐ เจ้าหน้าที่ ผู้มีอิทธิพล กรณีศึกษาเศรษฐกิจนอกระบบ  มอเตอร์ไซด์รับจ้างเมืองพัทยา"

4. พ.ต.อ.วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร  คอลัมนิสต์ "เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ"

ผู้ดำเนินรายการ บุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์  

 

สมศรี  หาญอนันทสุข

ผู้ประสานงาน

โทร. 081 810 5306

 

ไลฟ์สด 

เพจ : ปฏิรูปยุติธรรม

เพจ : สืบจากข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์