เสวนาเรื่อง "ร่างพรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ.กับอนาคตระบบการขนส่งทางรางของรัฐจะเป็นอย่างไร"

Event Date: 
Tuesday, 25 June, 2019 - 09:00

เสวนาเรื่อง "ร่างพรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ.กับอนาคตระบบการขนส่งทางรางของรัฐจะเป็นอย่างไร"วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 9.00 - 14.00 น.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์