เวทีประชาชน "ตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 กับเสียงสะท้อนของประชาชน"

Event Date: 
Wednesday, 26 June, 2019 - 13:00

กำหนดการเวทีประชาชน "ตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 กับเสียงสะท้อนของประชาชน" วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 ห้องประชุม มูลนิธิ 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน กทม

13.15 น.  เปิดประเด็นโดย คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
13.30 น.  เปิดเวทีตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 กับเสียงสะท้อนของประชาชน ความสง่างามและการยอมรับของรายชื่อคณะรัฐมนตรีและนายกฯ หลังการเลือกตั้ง? 
       นำโดย  คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
                  คุณศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
                  รศ.ดร.โคทม อารียา  ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
                  คุณพนัส ทัศนียานนท์  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  คุณสาวิทย์ แก้วหวาน  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และคณะตรวจสอบภาคประชาชน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์