สมัชชาประชาธิปไตยเพื่อยุทธ์ศาตร์เอาชนะระบอบประยุทธ์

Event Date: 
Monday, 1 July, 2019 - 12:00

สมาคมนักประ​ชาธิปไตย​ชาวไทยไร้พรมแดน, (Association des Démocrates Thaïlandais Sans Frantière) จะจัดประชุมทั่วไปที่​ฝรั่งเศส​ในวันที่ 1 กรกฎาคม​ เพื่อกำหนดแนวทางต่อสู้กับระบอบประยุทธ์​ 2 โดย มีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ และมีณัฏฐา มหัทธนา เป็นKeynote speaker

พื้นที่ประชาสัมพันธ์