อภิปรายหัวข้อ “สหวิทยาการขาดๆ เกินๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย” โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

Event Date: 
Saturday, 13 July, 2019 - 14:00

ExhibitionTalk#2 : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมกิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ “สหวิทยาการขาดๆ เกินๆ: แตกต่างแต่ไม่หลากหลาย” โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ในวันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

การอภิปรายเหมาะสำหรับศิลปินรุ่นใหม่และผู้สนใจโดยทั่วไป เน้นประโยชน์และความสำคัญของการค้นคว้าข้อมูลสำหรับการทำงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ โดยมีประเด็นนำร่องดังนี้

สำหรับโลกวิชาการแล้ว สหวิทยาการเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ของหลายสาขา ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้และการปฏิบัติ สหวิชาการยังเป็นเรื่องของการค้นคว้าที่ตัดข้ามศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงแหวกขอบเขตการศึกษาตามจารีตที่มีอยู่เดิมอย่างหลากหลาย
กิจกรรมบรรยายครั้งนี้เสนอถึงความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางของสหวิทยาการในแวดวงการศึกษาปัจจุบัน รวมไปถึงประเด็นการนำองค์ความรู้ตามแนวทางนี้มาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและศาสตร์อื่นๆ ว่ามีความจำเป็น และประโยชน์มากน้อยอย่างไร

อนึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในชุด EYP#4 NEXT STEPS จัดขึ้นเพื่อเสริมโครงการ EARLY YEARS PROJECT 4 : PRAXIS MAKES PERFECT ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเป็นการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ โดยถือเป็นส่วนของกิจกรรมการศึกษาเพื่อสาธารณะ

**กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีที่นั่งแบบเก้าอี้จำนวนจำกัด
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
อีเมล education@bacc.or.th

พื้นที่ประชาสัมพันธ์