เวทีตรวจสอบการทุจิตรประพฤติมิชอบ กรณีค่าโง่โฮปเวลล์, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, แอร์พอร์ตเรลลิงก์, ร่างกฎหมายกรมขนส่งทางราง และอื่นๆ

Event Date: 
Saturday, 29 June, 2019 - 13:00

ณ ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. เวทีตรวจสอบการทุจิตรประพฤติมิชอบ กรณีค่าโง่โฮปเวลล์, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, แอร์พอร์ตเรลลิงก์, ร่างกฎหมายกรมขนส่งทางราง และอื่นๆ

นำโดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย
คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล คณะตรวจสอบภาคประชาชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ดำเนินรายการ โดย วราวิทย์ ฉิมมณี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์