เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 206: การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ (Foreign Direct Investment)

Event Date: 
Tuesday, 23 July, 2019 - 13:00

เสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาระดับนานาชาติที่มีวิทยากรเป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเซียที่พิเศษสุดอีกประการหนึ่งคือการเสวนานี้ฟรีสำหรับผู้เห็นความสำคัญของข้อมูล-ความรู้เพื่อวงการอสังหาริมทรัพย์

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 พิธีเปิด: ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม FIABCI-THAI และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 FDI ในด้านอสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรม Blockchain ล่าสุดโปรแกรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ
15:00 FDI ในด้านอสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรม Blockchain ล่าสุดโปรแกรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ
17:00 จบการเสวนา
ลงทะเบียน : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3

พื้นที่ประชาสัมพันธ์