งานวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอบ 18 ปี

Event Date: 
Friday, 12 July, 2019 - 07:30

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอบ 18 ปี  ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.29 – 16.00 น.  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้  ในช่วงบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อ “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับบทบาทในการร่วมพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”  โดย  นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์