การบรรยายหัวข้อ “60 ปี หลังการปฏิวัติคิวบา”

Event Date: 
Thursday, 1 August, 2019 - 09:00

สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “60 ปี หลังการปฏิวัติคิวบา”

จากมุมมองของชาวคิวบาแท้ๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยฮาบานา Professor Rafael Hernández (University of Havana, Cuba) ผู้เชี่ยวชาญด้านคิวบา ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และ Ms. Ileana González จะมาพูดในหัวข้อต่างๆ อาทิ History of Cuba-US Relations, 60 years of Cuban Revolution: What’s Now, what’s Next?

ทั้งนี้ รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาฯ 
ผู้แต่งหนังสือ “ปฏิวัติคิวบา” จะร่วมบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย

พบกันวันพฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 ห้อง 307 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น. (รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง)

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์