เสวนาสามัญชน "การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมนอกสภา"

Event Date: 
Wednesday, 7 August, 2019 - 12:00

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019 เวลา 12:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (อาคารด้านหลัง) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดโดย พรรคสามัญชน - Commoners Partyและ สามัญชนฅนใต้ - The Commoner

 

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.20 ปาฐกถาจากสามัญชน
คุณพรทิพย์ หงชัย ( สมาชิกพรรคสามัญชน / กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด นาหนองบง จังหวัดเลย)

13.30 -16.30 น.
เสวนา "การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมนอกสภา"

ร่วมเสวนาโดย

## คุณนุชนารถ แท่นทอง (เครือข่ายสลัมสี่ภาค)
## คุณจอน อึ๊งภากรณ์ (ผู้อำนวยการ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน - iLaw)
## ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ( รองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ *อยู่ระหว่างการประสานงาน)
## พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (เลขาธิการ พรรคประชาชาติ / ประธาน คณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน )
## คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้าพรรคสามัญชน

ดำเนินรายการโดย ฐาปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้สื่อข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์