วาระประชาชน : สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกับช่วงการเปลียนผ่านยุคสมัย ภายใต้สภาวะความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี

Event Date: 
Tuesday, 6 August, 2019 - 13:00

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี 

 

จัดโดย...
• มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(Crcf) 
• องค์กรเครือข่ายประชาสังคมเพื่อ สันติภาพ(คปส) 
• กลุ่มด้วยใจ
.
กลุ่มเป้าร่วมในกิจกรรมมีทั้ง ภาคประชาสังคมและหน่วยงานความมั่นคง และสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่จชต.
.
Live สดจาก ..
• The pen
• สือข่าวwartani
• สื่อเดียสลาตัน
• Insouhts

พื้นที่ประชาสัมพันธ์