เผยแพร่ผลงานโครงการพุทธธรรมพหุนิยม ปีที่ 1 "พหุนิยม การยอมรับความเป็นอื่น"

Event Date: 
Saturday, 24 August, 2019 - 08:00

24 สิงหาคม 2562 ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย


 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์