เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 4/2562 "กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?"

Event Date: 
Thursday, 22 August, 2019 - 13:00

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมงาน เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 4/2562 "กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?"

วิทยากร : ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นเสวนา : แนะนำเนื้อหาของกามสูตร เรื่องความสำคัญ และความสัมพันธ์กับวรรณคดีอินเดีย ฯลฯ

กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งโดยกรอกข้อมูลที่https://bit.ly/2T0rIxH
หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์