เสวนา "ฮ่องกงทำไมต้องประท้วง"

Event Date: 
Tuesday, 13 August, 2019 - 16:30

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอ...

เสวนา "ฮ่องกงทำไมต้องประท้วง" เย็นวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ศกนี้ 16:30 - 18:30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เชิญเข้าฟังได้ฟรี

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์