ประชุมวิชาการระดับชาติ "อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ"

Event Date: 
Monday, 2 September, 2019 - 08:30

ประชุมวิชาการระดับชาติ "อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ" วันที่ 2 กันยายน 2662 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์