บรรยายสาธารณะ หัวข้อ "นายควง อภัยวงศ์ คณะราษฎร นายกรัฐมนตรี"

Event Date: 
Sunday, 18 August, 2019 - 13:00

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ  หัวข้อ "นายควง อภัยวงศ์ คณะราษฎร นายกรัฐมนตรี"

โดย 
ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
กษิดิศ อนันทนาธร
นริศ จรัสจรรยาวงศ์
ชานันท์ ยอดหงษ์ 
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการ 
อัครพงษ์ ค่ำคูณ พิธีกร

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์