เวทีเสวนา "แย่งยึดที่ดินทำกิน จากนโยบายทวงคืนผืนป่า"

Event Date: 
Wednesday, 14 August, 2019 - 08:30

14 ส.ค.62 เชิญชวนร่วมเวทีเสวนา "แย่งยึดที่ดินทำกิน จากนโยบายทวงคืนผืนป่า" ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์